Awards

Awards

 • Priyadarshini Award - Maharashtra State. Suryabala was awarded the prestigious Priyadarshini Award by the State Government of Maharashtra for excellence in literature for the year 2003
 • Ghanshyamdas Saraf Award - Durgadevi Saraf Trust, Mumbai
 • Uttar Bharat Abhiyaan Manch, Mumbai
 • Goenka Vaghdevi Award - Kamladevi Goenka

Felicitations

 • Uttar Pradesh Lekhika Manch, Agra
 • Chitragupta Sabha, Varanasi
 • Nagri Pracharini Sabha, Varanasi
 • Swajan Sanstha, Mumbai
 • Dalit Akademi, Indore
 • Mumbai Vidyapeeth
 • Satpura Sanskriti Parishad
 • Vama, Mumbai
 • Chief Minister & Governer of Maharashtra on Maharashtra Day, Mumbai